Abbot Academy - Circle Yearbook (Andover, MA)

 - Class of 1938

Page 88 of 124

 

Abbot Academy - Circle Yearbook (Andover, MA) online yearbook collection, 1938 Edition, Page 88
Page 88Text from page 88:


Search for Classmates, Friends, and Family in one
of the Largest Collections of Online Yearbooks!Your membership with E-Yearbook.com provides these benefits:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access College, High School, and Military Yearbooks
 • Support the Schools in our Program by Subscribing

I Jlff Ifw U Q5c,ZLOL cmadcffa 676155 L I I 'I IX II XX IIO IUXSS XXIIII I TI II N 5111 III XX I III IX XIXII X Ik XII I IXIII A X ll II ! XIXIJ XIINI I x In N XI I II II Illll I I I II X If ul II Ilfl XIIII IIIIUIIJII I III X 4 XI'Irg.arII Hall I SHN I IXI Bu II IIrIIII I fl I II Nnsur XX I NIxllIlIl r I dr A XIIIIIIX hu g. I mrlrrzul rluu Illtf Ill III 'X IX I X III I IIIII Ildll IN lx III XXISI II III I s II DIN: III X I I I ,,IIII IX XXII IIIIIII 1 ll Il QIII IIINI IIIIII IIX 81 vw--If1I c.'fI-III ,Iv v ' P K ' -Y , za ' 1. X ' ' III"sr'IIIcd III I'Il'IPl'llLII'X IO, IUZII' IIII' IIIII wing III. S III IIIIII I4 III IIIII SUIIIIII' Iflar-a: I I . SIX N I N I 'I IIC IJICYI' ,Q IIUII. IJX' .I i ' va IIu'I' I'I:IIIIII,II .,.,... ....,... I ,I1Ij'lI I'If'I4l'I' 'l'III. III.XIII. III1II:I.II ..........,. fX1IIriIIII !III'- III X' I lin IIII' .IIIIlII'IIIw-I ,A,,,,.,,,,.. IIII - IQ -il-f 'IIIII-. III ' ..............., I z' ' 'I'IIIi QI I.I,'Y ,..... .....,. S LIII-' ,XII - X"IsII 'IIIII-I .I 1 .............. . I ' ' ' 'l'III' ,II . II ..... ....... I YIIIIAIIIII-' .' 'Il 'I'IIIf III. .IIN .............. UI' ' II" 'IIIIIQ IIIIIAII-SIwI.I.II ............ IQAIIIL ' - I'rrif VIIIII IIIII.IIII'I'I. III.. IIN IIN ........... AII -I - .E 'I'IIu sI'e'IIs': QX IQ' l'IlI'lI. 'IIIII' III'I'iIIII: XXI 'II XIIU 'iII. .I!Xf'. . I . 'fl' III IIIIIII ILIIIIIIII 'XII:a. XX I III.'X .........,.. IfIizIIIIr'III SIYIIIIIIII I-1I.I.,xxIIII IIIII IIILNI I. X I III XI LN .......... I'IIl'LlIIHI' XIIII-IIII IIIIIIIIIII 'IIUXVNSI-.Yll ..... ....,.., N IIIII'y ICIIILIIIIIII NI1"'I'II: ..........,... IIIIIIIIIIII- .' ' - XII . IIIII IIIIXI. .IIN ............. IILIYIII " kvr 'I'III- fI'I'II1': 'I'III' IiviIIgAI'IIIIIII of IIII' X-RIII IIilylIl'II :XIII ' Ic'III. 'I'IIIII': XIII LIIIII om: IllIIlIIl'i'lI KIIIII IIII- ycurs LQ . .IX II'XI'I'X' ,IUIVIINIQXV TU 'I'IIIfX'I'UN .XXII l,A,XIIIIQfX III' 'I'IIIII'IIIIIII XIiIIII'I' "Xl " ...... .......... I ' IL' ,"XII'I'III II ........,,... XIII I" .III '. IIIII 'II IiAIIIII.INI. ............... I'III1'lI .I III' "I'A" ............... I.lI'Il1 ' ' illl III. 'I.-III. ilu' '- I , .......... IIIII'IIIyII I'IIhIII'I' I'IIIII'I.II'I -.IAN .,........... Ilvl j Jw WI. PII VIIIII' ss'1'III': IX slugu' IIIIi4'II III IfIIIIII'fr' fzIsIIiIIII III-I' IIII's wIII 'X'I'I' III1' :II'IIII's III Iir'aIIm'. XIII. I LIIIIII IXIIIIIIIIN ILIIAI, A "mr IN' 'ing Mrs. .I. X.. .IiII'I' Slagx' fXI' agvr- IXIIIQ' ' III I IXII 4- Miss KAI' I'IrIskiII FI" 'ry f 'I'yII'r IIilIl " II Ia j

1985 Edition, online yearbooks, online annuals 1970 Edition, online yearbooks, online annuals 1972 Edition, online yearbooks, online annuals 1965 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1976 Edition, online yearbooks, online annuals 1981 Edition, online yearbooks, online annuals 1983 Edition, online yearbooks, online annuals
FIND FRIENDS AND CLASMATES GENEALOGY ARCHIVE REUNION PLANNING
Are you trying to find old school friends, old classmates, fellow servicemen or shipmates? Do you want to see past girlfriends or boyfriends? Relive homecoming, prom, graduation, and other moments on campus captured in yearbook pictures. Revisit your fraternity or sorority and see familiar places. See members of old school clubs and relive old times. Start your search today! Looking for old family members and relatives? Do you want to find pictures of parents or grandparents when they were in school? Want to find out what hairstyle was popular in the 1920s? E-Yearbook.com has a wealth of genealogy information spanning over a century for many schools with full text search. Use our online Genealogy Resource to uncover history quickly! Are you planning a reunion and need help? E-Yearbook.com can help you with scanning and providing access to yearbook images for promotional materials and activities. We can provide you with an electronic version of your yearbook that can assist you with reunion planning. E-Yearbook.com will also publish the yearbook images online for people to share and enjoy.
Join now to enjoy these benefits and more with your membership:
 • Instant Access to Millions of Yearbook Pictures Online
 • Full Access to High-Resolution, Full-Color Images
 • Search, Browse, Read, and Print Yearbook Pages
 • Access University, College and High School Yearbooks
 • View Military Yearbooks and Naval Cruise Books
 • Support the Schools in our Program by Subscribing
Sign Up Today!


E-Yearbook.com - Find and search online yearbooks today!