Apollo High School - Kiskitas Yearbook (Apollo, PA)

 - Class of 1941

Pages 72 - 72 of 72

 

Page 72, 1941 Edition, Apollo High School - Kiskitas Yearbook (Apollo, PA) online yearbook collection
Image 72

Views:   1 2 3 4 5